Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя


Оформлення статей


До розгляду приймаються наукові статті обсягом 6-12 сторінок тексту, формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1,25 см (лише для основного тексту анотацій і статті).

Структура наукової статті:

Табличний та графічний матеріал може бути лише книжкового Текст формату, а його кількість доречною. Таблиця повинна мати порядковий номер, вказується зліва перед назвою таблиці. Назва таблиці подається над таблицею (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1,5, розміщення по ширині). Текст таблиці подається гарнітурою Times New Roman (кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1).
1. Назва таблиці Строк сівби Сходи Квітування Урожайність, уражено ц/га рослин розвиток хвороби уражено рослин розвиток хвороби Перша декада квітня 45 14,8 89 40,3 27,
2 Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом і згрупованим; мати номер і назву, що вказується поза об’єктом (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1, розміщення по ширині). Розташування рисунку має бути в тексті. Рисунки повинні бути контрастними,чорно-білими або кольоровими. Графічні матеріали не повинні бути сканованими. Рис. 1. Назва рисунку

Формули (зі стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation.

В наукових статтях не допускається автоматичних переносів слів та використання макросів. Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”). Не допускається використання ущільненого або розрідженого шрифту. рядок 8-16 – тема, ініціали і прізвище автора, анотація та ключові слова, які надаються російською та англійською мовами.

Посилання на журнали Університету.
http://journals.nubip.edu.ua